top of page

Advokat. Partner. För Er.

legalpartner.berlin är en affärsjuridisk byrå som tillhandahåller personlig och individuell service med särskild inriktning på rådgivning åt tyska företag samt internationella klienter, som verkar eller önskar att verka i Tyskland.

 

Vi är sex tyska Rechtsanwälte med gedigen yrkeserfarenhet från internationella affärsjuridiska byråer och företag. Fem av oss har tidigare arbetat på den svenska advokatbyrån Mannheimer Swartlings tyska kontor. Där var vi sysselsatta med rådgivning åt åtskilliga tyska dotterbolag till internationella klienter på den tyska marknaden. Många av våra klienter har skandinavisk eller annan internationell bakgrund.  Vi ger även råd till flertalet tyska medelstora företag när de vill utveckla sin verksamhet i Tyskland eller utomlands.

 

legalpartner.berlin arbetar med rådgivning i hela Tyskland. Vår verksamhet har fokus på områdena bolags- och avtalsrätt, fastighetsrätt, domstolsprocesser och skiljeförfaranden, arbetsrätt, konkurrensrätt samt företagsöverlåtelser. Vi hjälper dig när du ska starta upp din verksamhet och bistår även med löpande juridisk rådgivning. Vi anser att den personliga direktkontakten med en av våra erfarna advokater är avgörande för dig. Vi arbetar på tyska, engelska och svenska – beroende på vad du föredrar.

För oss är ett förtroendefullt samarbete viktigt, i synnerhet med våra klienter. Vårt team består enbart av erfarna Rechtsanwälte och advokater som själva präglas av entreprenörsanda och som tar ett direkt ansvar för rådgivningen. Vi är också intresserade av att skapa en långsiktig relation med varje klient, utan att ständigt jagas av timkrav och minimiomsättning. Tack vare en moderat kostnadsstruktur kan vi anpassa våra rådgivningsarvoden så att de passar både klient och uppdrag.

 

legalpartner.berlin startades 2015 som ett samarbetsnätverk mellan oberoende Rechtsanwälte av Rechtsanwalt Jürgen Busch, mångårig partner hos Mannheimer Swartling, samt advokat (med både tysk och svensk titel) Dr Truls Hebrant. I början av 2016 anslöt sig Rechtsanwalt Dr Jan Valentin Deichsel, efter att ha arbetat några år på en internationell byrå i Vietnam. Rechtsanwälte Ulf Lohrum, Roland Weiss och Alexander von Kleist kompletterade det nuvarande teamet under andra hälften av 2016. Sedan januari 2018 är legalpartner.berlin organiserat som ett självständigt partnerskap. 

bottom of page