top of page

INRIKTNINGAR OCH 

KOMPETENSER

Arbetsrätt

legalpartner.berlin erbjuder rådgivning som omfattar alla områden inom individuell och kollektiv arbetsrätt. Den ansvarige advokaten Ulf Lohrum, som också är delägare i Weiss Lohrum Partnerschaft von Rechtsanwälten (www.weisslohrum.de) har över 12 års yrkeserfarenhet av arbetsrätt.

Tyngdpunkter i rådgivningen är:

  • Avtalsutformning: Vi hjälper dig att utforma tjänste- och arbetsavtal på ett rättssäkert sätt och att anpassa dem utifrån tjänstens konkreta behov och krav. Av erfarenhet vet vi att rätt avtalsmässiga fundament bidrar till ett framgångsrikt samarbete och att man på så vis kan undvika konflikter i samband med ett avslut av arbetsförhållandet.

  • Uppsägningar: Den tyska arbetsrätten gör det svårare för arbetsgivaren att avsluta en anställning än i nästan något annat land i eller utanför Europa. Här måste samtliga förutsättningar för uppsägningen föreligga redan innan uppsägningen kan meddelas. Vi hjälper dig med både de rent formella och de materiella förutsättningarna för att genomföra en nödvändig uppsägning så framgångsrikt som möjligt. Vårt mål är att minimera risken för höga avgångsvederlag.

  • Kollektiv arbetsrätt: Upprättandet av ett företagsråd som företräder arbetstagarnas intressen och de skyldigheter som är förbundna med detta utgör för många arbetsgivare en mardröm i den tyska arbetsrätten. Vi visar dig om och var denna rädsla kan vara berättigad och hjälper dig att uppfylla alla formella krav i bestämmelserna om kollektiv arbetsrätt samt att hitta ett konstruktivt samarbete med företagsrådet.

  • Omstruktureringar och andra organisationsändringar: I ett bolag som har ett företagsråd utgör krav på nedläggning av ett kontor, placering av en produktionsanläggning eller införandet av nya arbetsmetoder ofta organisationsändringar enligt bestämmelserna om kollektiv arbetsrätt. Här krävs förhandlingar med företagsrådet och tidsaspekten spelar här ofta en avgörande roll. Vi hjälper dig att uppnå ditt företags mål enligt plan genom konstruktiva förhandlingar med företagsrådet.

  • Företagsöverlåtelser: Framgångarna för många företag beror inte bara på organisk tillväxt, utan kommer ofta av strategiska förvärv eller försäljning av företag eller företagsdelar. Här står köparen ofta sedan som arbetsgivare med många okända anställningsvillkor, eller säljaren som potentiell kontaktperson för tidigare arbetsrättsliga åtaganden. Vi hjälper dig att bättre bedöma riskerna (exempelvis inom ramen för en så kallad due diligence-kontroll) och att skaffa dig rättssäkerhet i god tid.

Dina kontaktpersoner inom arbetsrätt är

Ulf Christoph Lohrum och Dr. Truls Hebrant.

bottom of page