top of page

INRIKTNING OCH

KOMPETENSER

FASTIGHETSRÄTT

legalpartner.berlin erbjuder omfattande fastighetsjuridisk rådgivning. Våra ansvariga delägare har gedigen erfarenhet inom området.

Tyngdpunkter i rådgivningen är:

  • Köp/försäljning av fastighetsportföljer och enskilda fastigheter, inklusive due diligence, avtalsupprättande och -förhandling (share & asset deals) samt avveckling: Vi hjälper dig med det mesta vad gäller den juridiska utvärderingen och genomförandet av transaktioner för fastighetsportföljer eller enskilda fastigheter. Med vår långa transaktionserfarenhet hjälper vi dig (utifrån vad just du behöver) med granskning av köpobjektet samt med upprättande och förhandling av köp- och försäljningsavtal samt med avveckling av transaktionen. Vi samarbetar med olika notarius publicus i Tyskland och kan därför erbjuda en samlad lösning.

  • Det krävs omfattande kunskaper och erfarenheter för att rättssäkert kunna genomföra förhandlingar och granskning av kommersiella och privata hyresavtal: Vårt team hjälper sedan flera år tillbaka olika företag med kommersiella hyresavtal och har särskild erfarenhet av området köpcentra, kontorsfastigheter och seniorbostäder. Oavsett om du är hyresvärd eller hyresgäst hjäper vi tll med upprättande, granskning och förhandling.

  • Etablering samt köp/försäljning av bostad: Vi hjälper dig med alla frågor som gäller bostadsfastigheten, från delning till köp eller försäljning av enstaka eller flera bostadsfastigheter.

  • Rådgivning vid entreprenadavtal: Vi hjälper dig både vid upprättande av ett entreprenadavtal ur entreprenörsperspektiv och vid granskning och förhandling av entreprenadavtal ur köparperspektiv.

  • Rättsligt tillvaratagande av anspråk i sammanhang med fastigheter: Rättsliga konflikter inträffar ofta i samband med hyreskontrakt, i synnerhet vad gäller driftskostnader och extra kostnader samt när det gäller fel i fastigheten. Här hjälper vi dig att tillvarata dina rättigheter.

 

Dina kontaktpersoner för fastighetsrätt är:

Dr. Jan Valentin Deichsel , Alexander von Kleist  und Jürgen Busch.

bottom of page