top of page

INRIKTNINGAR OCH 

KOMPETENSER

Företagsöverlåtelse

legalpartner.berlin tillhandahåller omfattande rådgivning vid företagsöverlåtelser. Ansvariga partners har mångårig erfarenhet av många transaktioner av olika storlekar.

  • Transaktionstyp: Vår kompetens omfattar både köp och försäljningar av företag i form av aktier (share deal) och i form av tillgångar (asset deal). Vi har både erfarenhet av överlåtelser av hela företag och minoritets- eller majoritetsandelar eller vid bildande av samägda företag som kräver ytterligare överenskommelser mellan parterna.

  • Transaktionsförlopp: Vår verksamhet omfattar allt från sekretessavtal till exklusivitetsavtal eller avsiktsförklaringar (Letter of Intent), rättslig granskning av målbolaget inom ramen för en så kallad due diligence (på förvärvarsidan även med förberedelser av de underlag som krävs i ett så kallat datarum, ev. i samarbete med externa konsulter) till upprättande av ett köpavtal och biträde under anslutande avtalsförhandlingar och undertecknande av köpavtalet, ev. inom ramen för notarisering av notarius publicus samt avslutande genomförande av köpavtalet enligt eventuella villkor som återstår att uppfylla. Rör det sig inte om direkta förhandlingar mellan två parter utan en budgivningsprocess, tillkommer ofta ytterligare element som att lämna ett indikativt resp. bindande anbud.

  • Projektledning: Vid transaktioner är det också essentiellt att säkerställa effektiv projektledning och ett optimalt samarbete mellan de olika rådgivarna utifrån våra klienters infallsvinkel. Därför framhäver vi alltid en optimal och direkt kommunikation mellan det interna projektteamet och ekonomiska rådgivare och skatterådgivare. Vid framför allt anbudsprocesser finns dessutom på båda sidor ytterligare transaktionsrådgivare inkopplade.

  • Samarbete: Skulle det vid transaktioner krävas specialkunskaper som ligger utanför våra specialistområden eller avser utländska dotterbolag har vi ett stort kontaktnät med specialister och utländska kollegor som vid behov kan hjälpa till. Vid större transaktioner har vi även samarbetat med andra advokatbyråer för att säkerställa en passande rådgivning för våra klienter.

 

Dina kontaktpersoner för företagsöverlåtelser är:

 

Jürgen Busch , Dr. Truls Hebrant och Dr. Jan-Valentin Deichsel.

bottom of page