top of page

INRIKTNINGAR OCH 

KOMPETENSER

Extern juridisk avdelning

legalpartner.berlin erbjuder rådgivningspaket som extern juristavdelning. I denna funktion tillhandahåller vi rådgivning till ledning och medarbetare efter på förhand fastställda villkor, ofta till en fast avgift. Vi finns då alltid tillgängliga för samtliga medarbetare på företaget. Tack vare att vi regelbundet är involverade i de juridiska ärendena i den dagliga verksamheten känner vi till de specifika förutsättningarna och kan alltid ta oss an uppkomna problem och lösa dem på ett effektivt sätt. Våra advokater kan på så vis ta hand om större delen av företagets normala behov av juridisk rådgivning. På så sätt får du en stor del av den juridiska rådgivning du behöver från ett och samma ställe.

Som extern juristavdelning hjälper vi dig med alla affärsjuridiska frågor, till exempel: arbetsrätt, fastighetsrätt, handels- och bolagsrätt, konkurrensrätt, processrätt och (internationell) avtalsrätt.

 

Fördelarna med en extern juridisk avdelning är uppenbara:

  • Kostnaderna kan anpassas utifrån dina behov

  • Stora kostnadsbesparingar jämfört med individuella uppdrag

  • Ingen frånvaro på grund av semester eller sjukdom

  • Du får tillgång till ett helt team av erfarna advokater med specialisering inom olika områden

 

Dina kontaktpersoner till vår externa juristavdelning är:

bottom of page