top of page

INRIKTNINGAR OCH 

KOMPETENSER

Bolags- och avtalsrätt

legalpartner.berlin erbjuder omfattande bolags- och avtalsjuridisk rådgivning. Ansvariga partners har mångårig erfarenhet inom område.

Tyngdpunkter i rådgivningen är:

  • Bolagsbildning: Vi ger dig råd vid val av rätt bolagsform och hjälper dig med att upprätta tyska aktie- och handelsbolag med skräddarsydda lösningar för ditt företag och syfte.

  • Bolagsstämma: Vi hjälper dig att förbereda och genomföra din bolagsstämma på ett rättssäkert sätt. För att få alla som deltar i bolagsstämman att ”dra åt samma håll” i de beslut som fattas, trots eventuella meningsskiljaktigheter, kan vi analysera de formella och materiella krav som gäller för de beslut som ska fattas och hjälper dig (vid behov) även med själva förhandlingarna.

  • Konflikter mellan delägare: Vårt team har mångårig erfarenhet med bolagsrättsliga konflikter. Meningsskiljaktigheter på grund av olika intressen är oundvikliga i ett bolag med flera delägare. Vi hjälper dig att ta tillvara dina rättigheter och intressen samt står vid din sida om någon skulle ifrågasätta dessa rättigheter. Här är vi angelägna om att hitta lösningar i samförstånd utan inblandning av rättssystemet. Skulle det däremot vara befogat, tillvaratar vi även våra klienters intressen i allmän domstol och skiljedomstol.

  • Förvärv & omstruktureringar: Vi ger dig råd vid köp resp. försäljning (se företagsöverlåtelser ) samt vid omstruktureringar.

  • Rådgivning vid utformning, hantering och upplösning av distributionsavtal: Distributionsavtal (leveransavtal, återförsäljaravtal, agenturer, etc.) är grundläggande för företagets kommersiella framgångar. Vi ser till att dina intressen säkras vid upprättandet och förhandlingen samt även vid genomförandet och i synnerhet så småningom vid avslutandet. Tysk rättspraxis beviljar här långtgående kompensationer även utanför de traditionella återförsäljaravtalen. Vid behov hjälper vi dig att genomdriva dina krav inför domstol.

  • Upprättande och kontroll av allmänna affärsvillkor: Allmänna affärsvillkor är ett måste i den moderna affärsvärlden – oavsett om det gäller traditionell försäljning eller internetförsäljning. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt giltiga allmänna affärsvillkor för ditt företag.

  • Avtalsutformning: Vi hjälper dig även vid övriga avtalsmässiga aktiviteter och ger dig råd om vilka avtal som krävs i varje enskilt fall. Skulle det uppstå avtalsrättsliga konflikter hjälper vi dig både vid förhandlingar utom domstol och även om dina intressen behöver tillvaratas i domstol.

 

Dina kontaktpersoner för bolags- och avtalsrätt är:

 

Jürgen BuschDr. Jan Valentin DeichselDr. Truls Hebrant  och Alexander von Kleist.

bottom of page