top of page

INRIKTNINGAR OCH 

KOMPETENSER

Konkurrensrätt

legalpartner.berlin erbjuder omfattande konkurrensrättslig rådgivning. Ansvariga partners har mångårig erfarenhet inom detta område.

Tyngdpunkter i rådgivningen är:

  • Förvärvskontroll: Granskning av anmälningsförutsättningar och riskbedömningar, genomförande av förvärvskontrollprocesser hos den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt och koordination av anmälningar i andra jurisdiktioner i samarbete med lokala advokatbyråer.

  • Kartellförfarande: Biträde av företag vid kartellförfarande från Bundeskartellamt och rådgivning vid immunitetsansökningar, genomförande av interna utredningar med anledning av kartellförfarande från EU-kommissionen och Bundeskartellamt i samarbete med externa konsulter som t.ex. KrollOntrack, koordinering av försvaret gentemot åklagarmyndigheter tillsammans med försvarsadvokater.

  • Compliance: Genomförande av interna granskningar inklusive interna utredningar tillsammans med externa konsulter som t.ex. KrollOntrack och intervjuer med medarbetare, rådgivning vid upprättande och genomförande av compliance-program, inklusive medarbetarutbildning.

  • Allmän konkurrensrättslig rådgivning: Verksamhet i branschorganisationer och informationsutbyte med konkurrenter, strukturering av distributionssystem och licensstrategier, bildande av samägda företag och andra samarbeten, informationsutbyte under pågående företagsförvärv, Bundeskartellamts branschutredningar, marknadsmissbruk samt försvar mot eller rätt till ersättning vid konkurrensrättsliga skadeståndsanspråk.

 

Offentlig upphandling: Rådgivning till anbudsgivare vid urvalsförfaranden i offentliga upphandlingar fram tills inlämning av anbud, kontroller av upphandlingar i efterhand, bl.a. i sammanhang med överprövningar av offentliga upphandlingar, nära samarbete med specialister på offentlig upphandling (www.eichler-rechtsanwaelte.de) vid gemensamma projekt.

 

Dina kontaktpersoner för konkurrensrätt är

 

Jürgen BuschDr. Jan Valentin Deichsel  och Alexander von Kleist.

bottom of page