top of page

INRIKTNINGAR OCH 

KOMPETENSER

Processrätt

Konfliktlösning, domstols- och skiljeförfarande

Vi söker inte strid men vi duckar inte heller för konflikter – tvärtom:  Om det är lämpligt och rimligt företräder vi dig vid uppkomsten av en tvist, oavsett om det gäller processer utanför domstol, i allmän domstol eller i skiljedomstol.

 

Vi ser alltid en stämningsansökan som ett strategiskt medel för att nå ett överordnat mål. Som kärande är det du själv som vidtar denna åtgärd och som svarande bör du reagera på angreppet på ett passande sätt. Nyckeln till en framgångsrik process är oftast rätt strategi. Som dina advokater har vi många möjligheter att påverka hur en konflikt utvecklas. Process- och skiljedomstolsreglerna utgör en välfylld verktygslåda. Det gäller dock att veta vilka åtgärder som är lämpliga och att tillämpa dem i rätt ögonblick. Vi är övertygade om att varje process enbart kräver rätt hantering för att resultatet ska bli det bästa möjliga. Det är det som skiljer en vanlig process från en framgångsrik och målinriktad konfliktlösning. Vi hjälper dig gärna med detta.

Kontaktperson för processrätt är.

 

Dr. Truls Hebrant

bottom of page