top of page

INRIKTNINGAR UND 

KOMPETENZEN

Internationella investeringar 

Tack vare vår bakgrund arbetar vi sedan länge kultur-och gränsöverskridande. Vi känner självklart en särskild samhörighet med de nordiska länderna, varifrån många av våra klienter kommer. Genom att leda dessa klienter genom den snåriga tyska juridiken har vi med tiden byggt upp kunskaper, med vilka vi gärna bistår våra klienter från hela världen. Vi vet vad som gäller i Tyskland och har mycket god kunskap om de tyska juridiska förhållandena.

Hos oss hittar du som tysk klient även bropelarna över till utländska jurisdiktioner. Även här har vi specialistkompetens och ett väl utbyggt kontaktnät i Sverige och i övriga nordiska länder. Vi arbetar även globalt tillsammans med internationellt och regionalt verksamma advokatbyråer och kan öppna rätt dörrar, vid rätt tidpunkter. Dr Jan Valentin Deichsel var under många år verksam för en internationell advokatbyrå i Vietnam och har särskild kännedom och erfarenhet beträffande investeringar i Vietnam och i andra asiatiska länder.

Dina kontaktpersoner för investeringar är:


Jürgen Busch, Dr. Jan Valentin Deichsel , Dr. Truls Hebrant,  Alexander von Kleist och Ulf Lohrum.

bottom of page