top of page

INRIKTNINGAR OCH 

KOMPETENSER

FINANSIERING

legalpartner.berlin tillhandahåller omfattande rådgivning inom projektfinansiering med fokus på fastighetsfinansiering.

Verksamheten omfattar i synnerhet:

• strukturering av (om-)finansiering

• seniorlån

• junior / mezzanine lån

• överbryggningslån

• bygg- och projektlån

• revolverande kreditlinjer och ramlån

• syndikerade lån

• syndikering och överlåtande av lån, upprättande och förhandling av term sheets

• framtagande och förhandling av låne- och säkerhetsavtal

• hjälp med förutsättningarna för utbetalning samt uppfyllande av löpande villkor (covenants)

 

Våra klienter är fonder, banker och alternativa långivare, men även projektutvecklare, fastighetsinvesterare och andra låntagare. I internationella finansieringsprojekt samarbetar vi med en utvald grupp av utländska partnerbyråer.

 

Dina kontaktpersoner för finansiering är:

Dr. Jan Valentin Deichsel och  Alexander von Kleist 

bottom of page