top of page

Dr. Truls Hebrant

Rechtsanwalt
LPB Kachel.jpg

Referenser

  • Företrädde fondbolag från hela Tyskland vid försvaret mot stämningsansökan från investerare (skeppsfonder) till ett värde av EUR 5,5 miljoner

  • Företrädde nordtyskt kreditinstitut vid försvaret mot talan som väckts av investerare

  • Företrädde Gudrun Sjödén vid svenska Ratos AB:s investeringi Gudrun Sjödén Group AB

  • Företrädde vindkraftsprojektbolag i Berlin och Brandenburg vid flertalet tvister

  • Företrädde försäljning av vindkraftsprojektbolag

  • Företrädde Sjödén Holding AB vid förvärvet av 50 % av bolagsandelarna i tyska Gudrun Sjödén GmbH

  • Företrädde ett samägt företag i vindkraftsbranschen vid krav på skadeståndsersättning mot en tidigare företagsledare

  • Företrädde maltesisk fastighetsfond vid krav på skadeståndsersättning mot flertalet konsultbolag

  • Företrädde indisk investerare vid köpet av ett insolvent företag i Berlin

  • Företrätt svenska företag vid tvister i Tyskland

bottom of page