top of page

Dr. Jan Valentin Deichsel

Rechtsanwalt
JVD.jpg

Referenser

  • Rådgivning åt internationella fastighetsinvesterare vid uppbyggnad av portföljer bestående av fastigheter för seniorboende resp. bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Tyskland

  • Rådgivning åt internationella investerare vid köp av strategiska andelar i tyska företag (due diligence, upprättande och förhandling av avtal, post-signing och closing rådgivning)

  • Bolagsrättslig rådgivning åt olika nationella och internationella företag inom ramen för tvister mellan delägare

  • Upplösning av ett joint venture-företag i vindkraftsbranschen och rådgivning vid förlikningen med krav på ett flersiffrigt miljonbelopp

  • Avtalsrättslig rådgivning, i synnerhet utarbetande och anpassning av internationellt användbara distributionsavtal och konflikter i samband med avslut

  • Förvärvskontrollanmälningar för internationella investerare hos Bundeskartellamt

  • Rådgivning åt skandinavisk tillverkare av hälsoprodukter och -tjänster vid uppbyggnaden av ett nätverk av dialyskliniker vid vårdcentraler

  • Rådgivning åt internationella klienter vid M&A-transaktioner i Vietnam (due diligence, upprättande och förhandling av avtal, post-signing och closing rådgivning)

  • Strukturering och implementering av flera investeringsprojekt för tyska och internationella klienter i Vietnam (produktions- och tjänstesektorn)

  • Avtalsrättslig rådgivning till en vietnamesisk fastighetsutvecklare vid en offentlig upphandling enligt tysk lag.

bottom of page