top of page

Alexander von Kleist

Rechtsanwalt
AVK.jpg

Referenser

 • Löpande juridisk rådgivning åt israelisk co-working-leverantör: Förhandling av omfattande hyresavtal för kommersiella fastigheter samt omfattande löpande juridisk rådgivning i diverse ärenden

 • Löpande juridisk rådgivning åt danska fastighetsinvesterare: Uppköp och försäljning av objekt, due diligence, rådgivning och representation inom ramen för försäljning av bostadsrättslägenheter samt löpande juridisk rådgivning i diverse ärenden

 • Löpande juridisk rådgivning åt investerare med tyngdpunkt inom området detaljhandelsfastigheter: Uppköp och försäljning av objekt (asset och share deals), due diligence, utformning av avtal och förhandling (köp- och hyresavtal) samt löpande juridisk rådgivning i diverse ärenden

 • Transaktionsrådgivning åt dansk investerare inom ramen för försäljningen av ett premiumhotell i centrala Berlin: Utformning av avtal och förhandling (share deal) och koordination av transaktionen

 • Transaktionsrådgivning åt svensk möbeltillverkare vid försäljningen av del av dennes företagspark i Tyskland

 • Rådgivning åt svensk läkemedelstillverkare vid köp av amerikansk konkurrent med filialer över hela världen; kontaktperson åt generaldirektören samt ansvarig för koordineringen och ledningen av lokala konsulter

 • Rådgivning åt en svensk operatör av dialyskliniker vid köp av en stor dialysklinik; framför allt ansvarig för förvärvskontrollanmälan till, och kommunikation med, Bundeskartellamt

 • Konkurrensrättslig rådgivning åt en norsk leverantör av finansiella tjänster vid köp av fordringsportföljer

 • Genomförande av flera förvärvskontrollanmälningar för svensk private equity-fond inom ramen för tilläggsförvärv av portföljbolag

 • Transaktionsrådgivning åt en norsk fastighetsfond vid försäljningen av flera fastighetsportföljer

 • Rådgivning åt amerikanskt investmentbolag vid övertagandet av flera fastighetsportföljer

 • Försäljning av bostadsfastighetsportfölj i Berlin åt en norsk fastighetsfond

 • Omfattande löpande rådgivning åt flera danska fastighetsinvesterare angående alla juridiska ärenden

 • Rådgivning åt svensk operatör av dialyskliniker vid köp av flera dialyskliniker; framför allt ansvarig för fastighetsrättsliga frågor

 • Löpande rådgivning och transaktionsrådgivning åt svensk pensionsfond vid uppbyggnad av vårdhemsportfölj i Tyskland

 • Biträde åt dansk fastighetsutvecklare avseende krav gentemot huvudentreprenören

bottom of page